Linux ve MacOS üzerinde composer kurulumu

composer MacOS PHP

PHP Composer, bir paket yönetim aracıdır. Bir uygulama için PHP paketlerini manuel olarak koruma zahmetini ortadan kaldırır. Composer’ı kullanarak gerekli hemen hemen işinize yarayacak tüm paketleri kolayca kurabilirsiniz. Composer.json adlı bir JSON dosyasında gerekli paketlerin bir listesini tutar. Bu döküman, MacOS işletim sisteminde PHP composer kurmanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olur.

1. Gereklilikler

 • Kurulum yapılacak macOS’da konsol erişimi
 • PHP 5.3.4 veya daha yüksek bir sürüm
 • Yükleme yapabilmek için curl
 • PHP üzerinde openssl yüklü olmalı (phpinfo’den görebilirsiniz)

2. Install Composer on macOS

Aşağıdaki komutu çalıştırarak composer ikili dosyasını getcomposer.org web sitesinden indirin. Geçerli dizinde bir composer.phar dosyası oluşturacaktır. Hangi dizinde yüklediğiniz normalde önemli ancak kurduğumuz dosyayı daha sonra her yerden erişmeniz için bin klasörüne taşıyacağımız için önemli değil.

% curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Şimdi, işletim sisteminde herhangi bir yerde kullanılabilir hale getirmek için yüklenen composer.phar dosyasını bin dizini altına kopyalayın. Ayrıca, dosyada çalıştırma iznini ayarlayalım. Kolay kullanım için composer.phar olan dosya adını composer olarak değiştirdik.

% mv composer.phar /usr/local/bin/composer
% chmod +x /usr/local/bin/composer

Komut isteminde composer komutunu çalıştırın. Bu size composer sürümü ayrıntılarını ve composer komutuyla kullanılabilen seçenekleri gösterecektir.

% composer
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.10.13 2020-09-09 11:46:34

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
   --no-cache         Prevent use of the cache
 -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 about        Shows the short information about Composer.
 archive       Creates an archive of this composer package.
 browse        Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 cc          Clears composer's internal package cache.
 check-platform-reqs Check that platform requirements are satisfied.
 clear-cache     Clears composer's internal package cache.
 clearcache      Clears composer's internal package cache.
 config        Sets config options.
 create-project    Creates new project from a package into given directory.
 depends       Shows which packages cause the given package to be installed.
 diagnose       Diagnoses the system to identify common errors.
 dump-autoload    Dumps the autoloader.
 dumpautoload     Dumps the autoloader.
 exec         Executes a vendored binary/script.
 fund         Discover how to help fund the maintenance of your dependencies.
 global        Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
 help         Displays help for a command
 home         Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 i          Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 info         Shows information about packages.
 init         Creates a basic composer.json file in current directory.
 install       Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 licenses       Shows information about licenses of dependencies.
 list         Lists commands
 outdated       Shows a list of installed packages that have updates available, including their latest version.
 prohibits      Shows which packages prevent the given package from being installed.
 remove        Removes a package from the require or require-dev.
 require       Adds required packages to your composer.json and installs them.
 run         Runs the scripts defined in composer.json.
 run-script      Runs the scripts defined in composer.json.
 search        Searches for packages.
 self-update     Updates composer.phar to the latest version.
 selfupdate      Updates composer.phar to the latest version.
 show         Shows information about packages.
 status        Shows a list of locally modified packages, for packages installed from source.
 suggests       Shows package suggestions.
 u          Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 update        Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 upgrade       Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 validate       Validates a composer.json and composer.lock.
 why         Shows which packages cause the given package to be installed.
 why-not       Shows which packages prevent the given package from being installed.

3. PHP Composer’ı Güncelleyin

% composer self-update

Umarım işinize yarayacaktır. Yaşayacağınız sorunları yorumlara yazarak sorabilirsiniz.

Sevgiler..

Comments are closed.